Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

NOCNA OPIEKA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia medyczne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza lub pielęgniarkę od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do godziny 08:00 dnia następnego oraz w każde soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.


Pomoc udzielana w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie jest związana z lekarzem, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z dowolnego punktu nocnej opieki

Świadczenia medyczne udzielane w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.

Lekarz dyżurujący udziela porad:


• w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

• w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych),

• telefonicznie.

Aktualny wykaz nocnych i świątecznych punktów opieki znajduje tutaj.
http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/ 

NOCNA POMOC STOMATOLOGICZNA

Dyżury stomatologiczne pełnione są w nagłych przypadkach od poniedziałku do piątku od godziny 19:00 do godziny 07:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny na dobę.


Aktualny wykaz placówek udzielających nocnej pomocy stomatologicznej w województwie śląskim znajduje się na stronie NFZ:   http://nfz.gov.pl/

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE I IZBY PRZYJĘĆ

Świadczenia medyczne w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć udzielane są pacjentowi znajdującemu się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Świadczenia te, ze względu na stan zdrowia pacjenta, obejmują również czynności związane z diagnostyką i leczeniem.

Aktualny wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie śląskim oraz aktualny wykaz izb przyjęć w województwie śląskimdostępne są na stronach NFZ

www.nfz-katowice.pl