Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

KOORDYNATOR DS. MEDYCYNY PRACY


Dorota Figas

 

tel. (32) 786-58-37

 

e-mail: medycynapracy@proelmed.pl

Medycyna Pracy

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „Proelmed” Sp. z o.o. oferuje Państwu pełen zakres  usług  obejmujący wszystkie konsultacje lekarskie i badania zgodne z wymogami  Kodeksu Pracy (badania- wstępne, okresowe, kontrolne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych) i ustawy o transporcie drogowym (badania kierowców i kandydatów na kierowców).

W Naszej Poradni zrealizujecie Państwo badania dla swoich  Pracowników, a po naszej stronie koordynator medycyny pracy zadba by były przeprowadzone sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kontakt w sprawie umawiania badań pracowników

(poniedziałek-piątek od 11:00 do 14:00)

 

Poradnia pl. Ratuszowy 1B,  32 786-58-37

 


Zakres badań

Badania

Można u nas wykonać szeroki zakres badań m.in.  :

 

  • badania wysokościowe (praca na wysokości  powyżej 3 m.) - konsultacja okulisty, neurologa, laryngologa z badaniem słuchu, a całość badań i konsultacji przeanalizuje oraz  wystawi orzeczenie   lekarz medycyny pracy
  • badania wynikające z pracy w warunkach szkodliwych m.in. hałas, zapylenie
  •  badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  •  badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
  •  badania kandydatów do szkół (uczniów)

Rodzaje badań

1.       Badania wstępne wykonują:

A)      Kandydaci  - przez podjęciem zatrudnienia

B)      Pracownicy, jeśli  ulegnie zmianie:

-  stanowisko pracy

-  rodzaj czynników szkodliwych

 

2.  Badania okresowe  wykonują osoby pracujące na danym stanowisku, którym kończy się orzeczona zdolność do pracy.

 

 3. Badania kontrolne wykonują:

A) pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni - celem tego badania jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko.

Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie profilaktyczne (skierowanie wystawione przez zakład pracy) oraz zaświadczeniem o zakończonym leczeniu wydanym przez lekarza wystawiającego zwolnienie lekarskie.

B) pracownice wracające po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

 

4. Badania  do celów sanitarno-epidemiologicznych – wykonują osoby podejmujące lub wykonujące prace przy  m.in. produkcji żywności, przygotowywaniu potraw- gastronomia, osoby pracujące  z dziećmi oraz pracownicy służby zdrowia


Zawarcie umowy

Zawarcie umowy

Pragniemy przekazać informację, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z  2018 r., poz. 1155)  pracodawca powinien kierować pracowników na badania medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) do lekarza, z którym ma zawartą umowę na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników.

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej i na okres nie krótszy niż rok.

Zachęcamy do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Usług Medycznych „Proelmed” Sp. z o.o.  Po podpisaniu umowy nie ponoszą Państwo  dodatkowych, comiesięcznych obciążeń. Po wykonaniu badań przez Państwa pracownika nasza firma wystawi fakturę jedynie za wykonane świadczenia.

 

Kontakt - zawieranie umów:

Dorota Wolnik

koordynator ds. medycyny pracy

Przedsiębiorstwo Usług Medycznych "Proelmed" Sp. z o.o.

43-170 Łaziska Górne, Pl. Ratuszowy 1b

tel. (32) 786-59-38

e-mail: dorota.wolnik@proelmed.pl


Co zabrać z sobą na badania?


Jak przygotować się do badań profilaktycznych (należy zabrać):


1. Oryginał skierowania na badania profilaktyczne- wydane przez zakład pracy ( skierowanie powinno zawierać):


  • imię i nazwisko pracownika,
  • nazwę stanowiska pracy wraz z wykazem występujących na nim czynników szkodliwych i uciążliwych,
  • pieczątkę zakładu pracy oraz podpis pracodawcy.


2. Dowód osobisty,

3. Wykaz zażywanych leków,

4. Orzeczenie o niepełnosprawności. 

Skierowanie na badania lekarskie.

Wniosek o badanie - własna działalność gospodarcza.


PORADNIA MEDYCYNY PRACY - PLAC RATUSZOWY 1B