Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE ŹRÓDŁAMI PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

PROELMED SP.Z O.O.

 

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI

ŁAZISKAGÓRNE, UL.STASZICA 4A

 

1.Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających  promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie z zasadą ALARA , wg której zapobiega się narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom- ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego ,jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

 

2. Jednostka posiada zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach:

Zezwolenie na użytkowanie aparatu NS/HR/432-677/236/142/07 z dnia 29.06.2007

 

3. Kontrola dozymetryczna, prowadzona jest przez Instytut Fizyki Jądrowej
w Krakowie, (przy pomocy dawkomierzy indywidualnych,)który dokonuje odczytu błony dozymetrycznej oraz zapewnia ich właściwe przygotowanie.

 

4.Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych(pozytywna opinia ŚPWIS  z dnia 12.01.2007, nr NS/HR/5022-2179/11/06/07) i pomiarami środowiska- otoczenia gabinetów(sprawozdanie DDL-239/HR-68/2007/01/S z dnia 26.03.2007 i ), osłony stałe spełniają swoje wymagania, a wartości są poniżej odczytu.

 

5. Ustalony ogranicznik dawki(limit użytkowy dawki):

 dla pracownika wynosi 6mSv (narażenie kat.B).

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29.11.2000(Prawo Atomowe Dz.U. 2021 poz 1941 ze zm) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

-pracownicy: 20mSv/rok

-ogół ludności:1 mSv/rok

 

WNIOSEK:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, a narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska.