Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

  • Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną. Występuje najczęściej w sezonie jesienno - zimowym. Jej objawy są często uważane za zwykłe przeziębienie, jednak w odróżnieniu od przeziębienia objawy pojawiają się nagle, są bardziej nasilone i utrzymują się dłużej i odwrotnie.


  • Kluczem do zdrowych zębów jest podtrzymywanie w jamie ustnej neutralnego pH. Kwaśny odczyn oznacza bowiem m.in. próchnicę. Na tym etapie bakterie bytujące na zębach wytwarzają kwas, a kwas je rozpuszcza. To prosta chemia. [Z tego powodu] interesowało nas, jakie zjawiska podtrzymują wyższe pH - opowiada Burne.

    W ramach wcześniejszych badań tego samego zespołu zidentyfikowano 2 podstawowe związki rozkładane do amoniaku (NH3), który pomaga neutralizować kwas w jamie ustnej: mocznik i argininę. Burne i Nascimento zauważyli, że osoby z mniej nasiloną lub nieobecną próchnicą lepiej rozkładają argininę niż osoby z bardziej zaawansowaną próchnicą. Amerykanie wiedzieli, że za rozkład odpowiadają bakterie, należało jednak ustalić, które robią to najlepiej. Okazało się...

     


  • Zespół dr. Iry Tabasa z Columbia University wykazał, ze procesem odpowiedzialnym za rozpad blaszki miażdżycowej jest tzw. stres retikulum endoplazmatycznego. Polega on na samobójczej śmierci (apoptozie) komórek poddanych nadmiernej ekspozycji na szkodliwe warunki panujące w ich otoczeniu. O ile w normalnej sytuacji jest on zjawiskiem pożądanym i pozwala na eliminację wadliwie działających komórek, o tyle w przypadku blaszki miażdżycowej jego efekty mogą być katastrofalne.


  • Samokontrola a funkcjonowanie mózgu
    Wystąpienie ma na celu przedstawienie kilku pytań dotyczących użyteczności wiedzy o mózgu w wyjaśnianiu przebiegu wyższych funkcji psychicznych. Przykładem będą mechanizmy odpowiedzialne za skuteczną samokontrolę.