Przedsiębiorstwo

Usług Medycznych

POZ : 8:00 - 18:00
Telefony:

POZ - +48 32 786 58 13

Specjalistyka - +48 32 786 58 12

Poradnia Dziecięca - +48 32 786 58 14

POZ : 8:00 - 18:00   
Tel: +48 32 786 59 00

POZ,

Specjalistyka,

Poradnia Dziecięca

PORADNIA FIZJOTERAPII

FIZJOTERAPEUCI

MARIA WIENCEK – mgr fizjoterapii
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pracuje w zawodzie od 2011r.


Ukończyła kursy:
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego stopień A i B
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego stopień C i D
Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej I stopnia
Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band
Masaż I stopnia
Posiada doświadczenie w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej oraz kardiologicznej dorosłych jak i dzieci.

Text...

McKenzie

Metoda McKenziego to leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Opiera się na dokładnym wywiadzie chorobowym, który pozwala ustalić zachowanie objawów. Kolejny etap to badanie, oparte na znajomości wzorów bólowych oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące.
Zasadą jest stosowanie  indywidualnie dobranych ćwiczeń, a jeśli to konieczne dodatkowo terapii manualnej. Po ustąpieniu objawów metoda koncentruje się na profilaktyce . Po wcześniejszym wyedukowaniu pacjent jest w stanie sam sobie radzić z bólem.
Wartość diagnostyczna metody McKenzie została w pełni potwierdzona licznymi badaniami naukowymi.

Wskazania do stosowania metody McKenzie:
dyskopatia
bóle karku
rwa ramienna
bóle krzyża
rwa kulszowa
Przeciwwskazania do stosowania metody McKenzie
poważna patologia kręgosłupa
nowotwory
ucisk rdzenia kręgowego
infekcje
gruźlica
stany zapalne (ZZSK, Gout, choroba Crohma, półpasiec, RZS)
leczenie sterydami
choroby krążeniowe: hemofilia, antykoagulanty, stany pooperacyjne,
kręgozmyk 3-4 stopnia,
ciąża (I trymestr)
choroba Pageta
złamania kręgosłupa

SI

SI to INTEGRACJA SENSOMOTORYCZNA. W naszej przychodni prowadzimy elementy tej metody dostosowane do potrzeb dziecka.

Metoda ta jest stosowana u DZIECI z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej i z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Najwcześniej dojrzewające systemy zmysłowe w procesie prawidłowego rozwoju dziecka to system dotykowy, czucia głębokiego – propiocepcja (czucie własnego ciała) oraz układ przedsionkowy – zmysł równowagi. Nieprawidłowe przetwarzanie tych zmysłów może prowadzić do nierównego tempa rozwoju dziecka.
Celem terapii jest zastosowanie odpowiednich ćwiczeń stymulujących zmysły dziecka oraz usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej. Terapeuta eliminuje niepożądane bodźce, a dostarcza silne bodźce, które docierają do dziecka zarówno z otoczenia, jak i jego ciała.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Do naszej przychodni zapraszamy dzieci do 6 roku życia na indywidualne zajęcia wad postawy oraz zajęcia grupowe od 7 roku życia gimnastyki korekcyjnej.
Pierwsze zajęcia są indywidualne dla każdego dziecka, gdzie przeprowadzamy wywiad oraz badanie postawy ciała pod kątem wad.
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym są najbardziej narażone na wystąpienie wad postawy. Sprzyja temu siedzący tryb życia i brak ruchu.
Zaburzeniami są:
plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie
skolioza
płaskostopie
kolana koślawe, szpotawe
klatka piersiowa lejkowata, kurza
Dobieramy odpowiedni zestaw ćwiczeń do danej wady, edukujemy dziecko oraz rodziców, aby mogło kontynuować zalecenia w domu.
Zajęcia mają na celu skorygowanie i zmniejszenie wad postawy, a także działania profilaktyczne.


Terapia Manualna

Terapia manualna opiera się na badaniu pacjenta i odpowiednim zastosowaniu techniki manualnej. Jest to praca ze stawami, strukturami torebkowymi, więzadłami i mięśniami.
Celem jest zwiększenie zakresu ruchu i zmniejszenie dolegliwości bólowych.
W terapii manualnej wykorzystuje się:
Mobilizacje
Manipulacje
Trakcje
Neuromobilizacje
Głęboki masaż poprzeczny tkanek
Stretching


Wskazania do terapii manualnej:
bóle kręgosłupa
bóle głowy, migreny
zmiany zwyrodnieniowe stawów
rekonstrukcje więzadeł
stany po złamaniach, skręceniach, operacjach

Przeciwskazania do terapii manualnej:
nowotwoty
ciąża
zaawansowana osteoporoza
problemy z krzepliwością krwi
stan po operacji kręgosłupa
świeże złamania


PORADNIA FIZJOTERAPII- ul. STASZICA 4a